Plavání ve vanách

Podle dosavadních zkušeností je dobré začít s organizovaným plaváním právě v tomto věku. Navazuje se na to, co je pro dítě přirozené, vždyť u maminky v bříšku byla kolem něj taky voda. Nezačínáme tedy s plaváním kojenců až v bazénech, ale v rehabilitačních vanách.

Lekce trvá 30 minut a je věnována pouze Vám a Vašemu dítěti, probíhá pod vedením kvalifikované instruktorky. Ve vodě je díte samo, nahé, instruktor i rodič stojí vně vany. Úchop v klubíčku, kdy držíme dítě za hlavičku a zadeček je úvodní a adaptační, postupně se dostáváme do polohy na zádech, učíme se obrat a poloho na bříšku, abecedě potápění, …

Rozhodně neplavte podle knížek či kamarádek a svěřte tuto činnost kvalifikovaným instruktorkám. Drobné chyby, které nemusíte poznat, můžou mít negativní vliv na celé pozdější plavání.

Děti, které pravidelně navštěvují kurzy na vanách, jsou plně adaptovány na vodní prostředí, tj. zvládají základní polohy na bříšku a na zádech, nebojí se rychlé změny poloh, jsou uvolněné a na vodu se těší. Většina dětí se i potápí (potápění ale není hlavním cílem kojeneckého plavání!)

Plavání (koupání) má příznivý vliv na psychomotorický vývoj dítěte, dobře se vyvíjí jeho termoregulace a všechny smysly. Děti jsou otužilejší, lepé jedí i spí. Velmi dobré výsledky jsou u dětí s motorickým postižením, oslabeným svalstvem, …

Doba pobytu dítěte ve vaně je 15-20 minut.