Podmínky plavání v Baby Club Katka

Pro účastníky kurzu plavání kojenců a batolat v Baby clubu Katka

  1. Platba musí být uskutečněna vždy před zahájením kurzu v termínu, který je uveden na webu Baby clubu Katka.
  2. Cena kurzu je nevratná a obsahuje vždy 10 lekcí příslušného kurzu.
  3. Baby club Katka v průběhu kurzu umožňuje náhradní plavání za neodplavené lekce, a to v jiných kurzech pro děti stejného věku a pokročilosti (i na jiných plavacích místech).
  4. Náhradní plavání lze využít bez nutnosti oznámení předem s rizikem nezařazení do organizované lekce v případě většího počtu aktuálně přítomných plaváčků (možnost volného, neorganizovaného plavání je však zachována)
  5. Neodplavané lekce je možno si nahradit i během následujícího kurzu pouze v případě úhrady platby za tento nový kurz.
  6. Baby club Katka si vyhrazuje právo na změnu termínu trvání kurzu z důvodů, jež nespočívají na straně Baby clubu Katka, a které proto nemůže ovlivnit (např. provozní důvody na straně provozovatele bazénu)
  7. Baby club Katka si vyhrazuje právo na „změnu organizovaného kurzu“ na „volné, neorganizované“ plavání v případě náhlého onemocnění instruktorky, či onemocnění více instruktorek (Covid – 19….).

  8. Tyto podmínky jsou platné a účinné po dobu Vašeho plavání v Baby clubu Katka, tj. i pro plavání v navazujících kurzech, pro které již není vyžadována nová přihláška.