Oznámení o zpracování osobních údajů klientů Baby clubu Katka

Baby clubu Katka – Kateřina Konečná, IČO: 621 66 271, se sídlem U kina 207, 687 24, Uherský Ostroh – Ostrožské Předměstí, mail: babyclub.katka@seznam.cz („Správce“ nebo „Baby club Katka“) zpracovává Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte / Vašich dětí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy.

Vaše osobní údaje Baby club Katka zpracovává následovně:

Účel zpracování osobních údajů
Prezentace fotografií na facebookovém profilu Baby clubu Katka, online úložišti (např. rajče) a webových stránkách Baby clubu Katka
Právní základ pro zpracování
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Kategorie osobních údajů
Fotografie, audio či video nahrávky.
Je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem?
Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným nebo smluvním požadavkem.
Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Po dobu 5 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do odvolání souhlasu.
Účel zpracování osobních údajů
Vedení evidence a docházky účastníků kurzů plavání Baby clubu Katka. Úhrada poskytnutých služeb a související zákonné povinnosti.
Právní základ pro zpracování
Zajištění řádného splnění závazkového vztahu ze smlouvy (poskytnutí služeb Baby clubu Katka).
Kategorie osobních údajů
Identifikační a adresní údaje.
Je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem?
Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.
Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb Baby clubu Katka.

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás a některé Vaše osobní údaje mohou být získávány z veřejně dostupných zdrojů.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty zejména externím subjektům, které poskytující Správci služby vedení účetnictví a další související služby.

Dále mohou být Vaše osobní údaje na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, vždy v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

• právo na přístup k osobním údajům, na jehož základě od Společnosti můžete zejména získat informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny,
• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů,
• právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,
• právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
• právo na přenositelnost údajů, na jehož základě můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
• právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti,
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.