Plavání v bazénech

Pokud jste z nějakých důvodů nezačali plavat s dětmi na vanách, začněte v bazénech, nejlépe od 6 měsíce. Tady skutečně platí čím dříve, tím lépe.

Na rozdíl od van, probíhá výuka ve skupinkách rodičů s dětmi, pod vedením instruktorky. Děti musí mít plavečky, resp. jednorázové pleny do vody. Výuková lekce trvá 30 minut a je zahájena i ukončena určitou písničkou. S dětmi si ve vodě v podstatě hrajeme, zpíváme, učíme se říkanky, přitom kopeme nožičkami, malujeme srdíčka, foukáme či skáčeme do vody. Baby club Katka klade důraz na atmosféru klidu a pohody na plaveckých bazénech, děti nenutíme do činností, které jim nejsou příjemné.

Děti, které pravidelně navštěvují kurzy plavání, se umí potápět, vyloví si hračku (orientují se pod vodou), skáčou do vody, plavou sami s nadlehčovací plaveckou pomůckou, splývají na bříšku i na zádech.

Výuka hrou vede k osvojení činností a k získání dovedností, které jsou podstatné pro plaveckou způsobilost dítěte.